Over de speelgoedbank

Logo met bewegende wieltjesVeel mensen moeten rondkomen van een klein budget. In Utrecht alleen al zijn er 9 uitgiftepunten van de voedselbank. Voor kinderen uit gezinnen die het minder breed hebben is het krijgen van een verjaardagscadeautje of een cadeautje op 5 december geen vanzelfsprekendheid. Laat staan dat zij zomaar iets tussendoor krijgen. Speelgoedbank De Meern wil deze kinderen helpen om het leven een klein beetje leuker te maken. We zamelen bruikbaar speelgoed in dat heel en compleet is, en geven het aan hen door. Speelgoed is dan wel geen eerste levensbehoefte, voor de ontwikkeling van kinderen is speelgoed belangrijk. Ieder kind heeft recht om te spelen, ongeacht de financiële situatie van de ouders. De speelgoedbank in De Meern heeft de naam Het Speelkwartier.

Het Speelkwartier is een stichting. Deze is opgericht op 7 september 2010 en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 50823868. Het doel van Het Speelkwartier is het doorgeven van goed herbruikbaar speelgoed aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Wij zamelen hiervoor speelgoed in van particulieren, die geïnformeerd worden via scholen, verenigingen en onze website. Wij doen dit omdat we vinden dat kinderen toegang moeten hebben tot goed en deugdelijk speelgoed. Hierdoor zijn zij onder meer in staat zich in sociaal, emotioneel, motorisch en cognitief opzicht (optimaal) te ontwikkelen.

Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende leden:
Jolanda Borst, voorzitter
Lianne Siebelt, secretaris
Arja Polhout, penningmeester
Véronique Dekker, algemeen bestuurslid

Zowel de bestuursleden als de xx vrijwilligers van Speelgoedbank De Meern werken op vrijwillige basis en ontvangen daarvoor geen vergoeding. Meer informatie over onze activiteiten van het afgelopen jaar en de financiële verantwoording hiervan kunt u vinden in onze jaarrekening in het Jaarverslag 2016 < link naar jaarverslag> . Mocht u contact met ons willen opnemen dan kan dat per mail.