Verwijzers

Wilt u speelgoed bij ons komen halen? Dan heeft u een verwijsbrief nodig. Deze kunt u halen bij een zogenoemde verwijzer.

Verwijzers zijn hulpverleners of hulpverlenende instanties die een brief invullen voor gezinnen die in aanmerking komen voor de speelgoedbank. Met een verwijzing kan kunnen zij kosteloos speelgoed uitgezocht worden. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning van de speelgoedbank zijn criteria opgesteld. De aanmeldende organisatie/verwijzer beoordeelt of iemand binnen deze criteria valt.

De volgende instanties/ hulpverleners kunnen verwijzers zijn:

 • Voedselbank
 • Gezinsbegeleiders
 • Ambulant begeleiders
 • Maatschappelijk werkers?
 • School maatschappelijk werk
 • Consultatiebureau
 • Schoolarts
 • Gemeentelijke sociale dienst
 • Kerkgenootschap of geestelijk verzorger
 • Begeleider schuldsanering
 • Verloskundige
 • Huisarts

Voor verwijzers
Bent u, of denkt u een potentiële verwijzer te zijn? Dan kunt u ons mailen. Wij sturen u dan een verwijsformulier op naam van Het Speelkwartier toe.